Lista formatów plików graficznych:

 • BMP - Bitmap Image File
 • JPEG - Joint Photographic Experts Group
 • PNG - Portable Network Graphics
 • TIF - Tagged Image File Format
 • i ponad 100 innych formatów

(wróć...)(wróć do początku...)

Lista formatów plików, do których jest możliwy zapis tekstu:

 • PDF - Portable Document Format
 • RTF - Rich Text Format

Możliwe jest również kopiowanie treści dokumentów do następujących programów:

 • Microsoft Word
 • Open Office Writer

Nie rozpoznaje Chińskiego i Japońskiego.

Zależy ona od :

 • Liczby przykładów czcionek będących podstawą rozpoznawania znaków. W celu przyspieszenia procesu rozpoznawania zaleca się douczenie aplikacji, o ile jest to konieczne
 • Różnorodności zastosowanych w dokumencie czcionek
 • Stopnia skomplikowania i rozmiaru rozpoznawanej czcionki
 • Czytelności i stopnia zdeformowania rozpoznawanego tekstu – wpływ na to ma jakość skanowanej kartki i umieszczonego na niej tekstu. Zależy również od jakości skanera
 • Stopnia rozstrzelenia i upakowania tekstu w dokumencie
 • Liczby kolumn i dodatkowych elementów w rozpoznawanym dokumencie
 • Obecności obrazów

DESKEW – funkcja umożliwiająca automatyczną korekcję efektu skoszenia kartki przed procesem rozpoznawania obrazu.

Dostępne funkcje są wybranymi przekształceniami matematycznymi realizującymi operacje:

 • lustro
 • odszumianie
 • usuń szum
 • średnia
 • gamma
 • kontrast
 • ulepszenie
 • wyostrzenie
 • jasność
 • obrótokąt
 • przytnij
 • obrócenie w pionie
 • rozmycie gaussa
 • wygładzenie
 • wymazywacz
 • autokorekcja pochylenia tekstu