Belka przycisków
Enter

Opcje.

ArrowLeft

Następny przycisk - Lewo.

ArrowRight

Następny przycisk - Prawo.

Enter

Wybór.