Okno Wybierz języki
ALT+H

Zmień.

ALT+A

Zastosuj i zamknij.

ALT+C

Anuluj.

ArrowUp

Do góry.

ArrowDown

W dół.

Enter

Wybór.