Okno filtry
ALT+F

Dodaj po.

ALT+E

Edytuj.

ALT+U

Przesuń w górę.

ALT+D

Przesuń w dół.

ALT+H

Zmień.

ALT+R

Usuń.

ALT+C

Zamknij.

Enter

Wybór.

TAB

Przejście.