Menu Czcionki
ArrowUp

Do góry.

ArrowDown

W dół.

Enter

Wybór.