Okno F-Watch
ALT+P

Profil - Dodaj.

ALT+H

Profil - Zmień.

ALT+N

Profil - Edytuj nazwę.

ALT+R

Profil - Usuń.

ALT+U

Przesuń w górę.

ALT+D

Przesuń w dół.

ALT+E

Źródło - Uwzględnij podfoldery.

ALT+W

Źródło - Przeglądaj podfoldery.

ALT+G

Źródło - Wyrażenie regularne.

ALT+M

Źródło - Usuń użyty typ pliku.

ALT+O

Cel - Przeglądaj podfoldery.

ALT+T

Cel - Twórz podfoldery.

ALT+Z

Cel - Usuń nazwę pliku i rozszerzenie.

ALT+D

Cel - Edytuj nazwę pliku i rozszerzenie.

ALT+A

Zapisz i F-Obserwuj(F-Watch).

ALT+C

Anuluj.

TAB

Przejście.

Enter

Wybór.