Okno Naucz litery
ALT+F

Nazwa czcionki.

ALT+B

Pogrubienie.

ALT+I

Kursywa.

ALT+S

Rozmiar czcionki.

ALT+N

Nazwa wzorca.

ALT+A

Dodaj.

Enter

Wybór.