Okno Otwórz plik
ALT+R

Ostatnio używane.

ALT+D

Pulpit.

ALT+O

Otwórz.

ALT+C

Anuluj.

ALT+S

Wyszukaj.

Q

Zakończ.