Okno wybierz filtr
ALT+C

Anuluj.

ALT+U

Przesuń w górę.

ALT+D

Przesuń w dół.

Enter

Wybór.

TAB

Przejście.