PLAY - OCR MiceText - help movie

Uruchomienie procesu rozpoznania skanu

Prezentacja funkcji Rozpoznaj uruchamiającą kluczowy mechanizm w MiceText.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja przybliżania i oddalania wczytanego obrazu

Prezentacja działania funkcji powiększenia i pomniejszenia skanu dokumentu.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja zaznaczania i odznaczania zeskanowanego dokumentu

Prezentacja funkcji Zaznacz oraz Odznacz.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Konfiguracja rozpoznawania skanu dokumentu

Prezentacja sposobu zmiany ustawienia czułości rozpoznawania.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Wybór rozdzielczości zeskanowanego dokumentu

Prezentacja sposobu zmiany rozdzielczości zeskanowanego dokumentu.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Włączanie autokorekcji w zależności od stopnia pochylenia

Prezentacja włączania autokorekcji pochylenia tekstu. Pokazano wpływ funkcji na efektywność kopiowania dokumentów do formy edytowalnej w zależności od stopnia pochylenia zeskanowanego tekstu.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Konfiguracja opcji MiceText

Prezentacja możliwości konfiguracji podświetlenia rozpoznanych znaków. Ponadto zaprezentowano zmiany intensywności podświetlenia oraz sposoby zaznaczania znaków.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Konfiguracja okna poprzez zmianę widoczności

Prezentacja sposobu zmiany wartości Widoczność odpowiadającej za widoczność okna. Właściwość ta jest dostępna w każdym formularzu aplikacji.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Utworzenie zakładki do wybranego katalogu

Prezentacja mechanizmu tworzenia przez użytkownika zakładek do wybranych folderów.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Wybór dostępnych czcionek

Prezentacja wyboru czcionki. Mniejsza liczba wybranych czcionek sprzyja szybszemu i bardziej dokładnemu skopiowaniu obrazu do formy edytowalnej.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Zapisanie rozpoznanego dokumentu w PDF

Prezentacja zapisu tekstu do pliku PDF.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Zapisanie rozpoznanego dokumentu w Open Office Writer

Prezentacja działania umożliwiającego skopiowanie rozpoznanego tekstu do wybranego edytora za pomocą przycisku Wklej do Open Office Writer.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Kopiowanie rozpoznanego tekstu

Prezentacja sposobu kopiowania rozpoznanego tekstu wprost z okna MiceText do dowolnej innej aplikacji na przykładzie Open Office Writer.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Zarządzanie filtrami graficznymi

Prezentacja mechanizmu zarządzania zbiorem filtrów graficznych.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Włączanie zdefiniowanego filtru graficznego

Prezentacja sposobu włączania i wyłączania funkcji filtru graficznego. Efektem włączenia filtru jest modyfikacja otwartego skanu.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Prezentacja Aktywne czcionki pod kursorem

Prezentacja sposobu działania Aktywne czcionki pod kursorem.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Dodanie nowego wzorca znaku

Prezentacja mechanizmu uczenia oraz graficznej korekcji wybieranych wzorców dla zupełnie nowych nieznanych znaków. Prezentowane narzędzia:

  • lupa (przybliżenie/oddalenie zaznaczonego obrazu;
  • wybielający ołówek;
  • funkcja cofnij (pojedynczo ostatnie czynności).

Dopełnieniem przedstawionego procesu dodania wzorca jest opcjonalne skorygowanie jego właściwości.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Dodanie wzorca znaku słabo rozpoznawanego

Prezentacja dwóch podstawowych zagadnień z zakresu mechanizmu douczania sztucznej inteligencji MiceText tj.:

  • automatycznego wykrywania i sugerowania nazwy, stylu oraz rozmiaru wybranego znaku;
  • wpływu włączonych języków na liczbę sugerowanych znaków.

Dopełnieniem przedstawionego procesu dodania wzorca jest opcjonalne skorygowanie jego właściwości.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Mechanizmy usuwania wzorców dodanych podczas douczania MiceText

Prezentacja mechanizmu usuwania zbędnych bądź błędnie dodanych wzorców znaków.

  • Usuń dodane wzorce – wywoływany jest formularz zawierający wszystkie dodane przez użytkownika wzorce znaku. Umożliwia pojedynczo usunięcie każdego z nich;
  • Usuń ten (aktualnie) dodany wzorzec – aktywność przycisku pojawia się tylko wtedy, gdy jest to możliwe.
PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja F-Watch – Zarządzanie i tworzenie profili użytkowników

Prezentacja mechanizmu zarządzenia profilami użytkowników w funkcji F-Watch

PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja F-Watch – Konfiguracja ustawień Źródła oraz Celu

Prezentacja mechanizmu konfiguracji ustawień Źródła w celu wybrania tylko interesujących typów plików oraz zapisanie rozpoznanego dokumentu zgodnie z profilem.

  • Folder „MiceText – Zrodlo – FWatch” zawiera pliki graficzne będące zapisanymi skanami dowolnych dokumentów;
  • Folder „MiceText – Cel – Fwatch” zawiera wynikowe pliki zapisane w formacie PDF;
  • Zaznaczenie opcji Twórz podfoldery powoduje odtworzenie w folderze „MiceText – Cel – Fwatch” struktury katalogowej z folderu „MiceText – Zrodlo – Fwatch”.
PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja F-Watch – Włączanie i zdefiniowanie wyrażenia regularnego

Prezentacja włączania wyrażenia regularnego. Celem stosowania wyrażeń regularnych w MiceText jest automatyzacja wyboru plików spośród dostępnych w folderze źródłowym.

PLAY - OCR MiceText - help movie

Funkcja F-Watch – Włączenie i zdefiniowanie maski pliku

Prezentacja włączania maski pliku. Celem stosowania uproszczonej maski pliku w MiceText jest automatyzacja wyboru plików spośród dostępnych w folderze źródłowym.